Riser Port -tekniikkaelementeille kustannustehokkuutta

Uutiset

Esivalmistetut talotekniikkaelementit tuovat tutkitusti aikataulu- ja kustannushyötyjä kerrostalorakentamiseen

Uponorin kevytrakenteinen ja ketterästi asennettava Riser Port -talotekniikkahormi osoittautui syksyllä 2018 valmistuneessa kustannusvertailussa betonielementtihormia ja paikalla tehtyä hormia selvästi edullisemmaksi. Säästö syntyy nopeammasta asennusaikataulusta, tilatehokkuudesta ja kilpailukykyisistä hankintakustannuksista.

Rakentamisen suhdannevaihtelut näkyvät nopeasti rakennusmateriaalien hinnoissa ja työvoiman saatavuudessa: kun kasvu on kuumimmillaan, kustannukset karkaavat ja kiire uhkaa laatua. Monet rakennustuoteteollisuuden toimijat ovatkin panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen tarjotakseen rakennuttajille yhä kustannustehokkaampia ratkaisuja. Uponor on vastannut haasteeseen tuomalla markkinoille Riser Portin, muuntojoustavan LVIS-reititysjärjestelmän, jolla voidaan koota erilaisia hormirakenteita tai kokonaisia talotekniikkaseiniä ilman nosturia ja asennuksen jälkeisiä lisätöitä. Innovatiivinen ratkaisu säästää työmaa-aikataulusta jopa päiviä.

– Uponorin talotekniikkaelementit edustavat uudenlaista rakentamisen tapaa, joka mahdollistaa kustannus- ja aikataulutehokkuuden lisäksi perinteisiä tapoja huomattavasti kevyemmän ja ketterämmän toteutuksen työmaalla. Toimitusaikataulu on ripeä, ja tarvittaessa suunnitelmamuutoksia voidaan toteuttaa helposti vielä työmaavaiheessakin, toteaa hankekehityspäällikkö Perttu Havulehto Uponorilta.

Säästöpotentiaali kymmeniä tuhansia euroja

Boost Brothersin vuoden 2018 aikana toteuttamassa kustannusvertailussa selvitettiin Riser Port -kevytelementtiratkaisun kokonaiskustannuksia kerrostalorakentamisessa verrattuna paikalla rakennettuun hormiin ja betonielementtihormiin. Tutkimuksessa vertailtiin ratkaisujen suoria (tarvikekustannukset ja työmaaprosessi) ja epäsuoria kustannuksia (aikataulusäästö, lisätyöt, säästetty pinta-ala) hormirakentamisen kustannustietojen, vertailuaineiston ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta. Esimerkkikohteena toimi nelikerroksinen asuinkerrostalo, jossa on kolmea erilaista hormityyppiä yhteensä 27 kappaletta.

Riser Portin kustannusetu oli paikalla tehtyyn hormiin verrattuna noin 34 000 euroa ja betonielementtihormiin verrattuna noin 28 400 euroa. Säästö muodostuu etenkin työmaakuluista, sillä lisätöitä tai nosturia ei tarvita, mutta tutkimuksen mukaan ratkaisu on kilpailukykyinen myös hankintakustannuksiltaan. Herkkyystarkastelu osoittaa kevytelementin olevan kokonaiskustannuksiltaan edullisempi, vaikka betonielementtihormeista saisi maksimaaliset alennukset. Lisäsäästöä tuo tilatehokkuus: esimerkkikohteessa Riser Portin myytäväksi vapauttamat neliöt olivat paikalla tehtyyn hormiin verrattuna 6 367 euron arvoiset, kun betonielementtihormilla päästiin vain 1 546 euron säästöpotentiaaliin.
Riser Port kustannusvertailu

Kohti talonrakentamisen tuottavuusloikkaa

Asuinrakentamisessa LVI-töiden osuus on noin 16 prosenttia kokonaiskustannuksista. Entistä tehokkaammat talotekniikkaratkaisut ovat pieni mutta tärkeä askel kohti rakentamisen tuottavuusloikkaa. Esivalmistuksen hyödyt on huomattu myös alan kattojärjestössä.

– Kun käytetään mahdollisimman paljon esivalmistettuja, modulaarisia tuotteita, työn osuus ja turha odottelu työmaalla vähenee ja kustannusheittojen riski pienenee. Tämän luulisi näkyvän myös lopullisessa tuloksessa. Modulaariset ratkaisut ja niiden soveltaminen suunnittelusta toteutukseen takaavat osaltaan sen, että rakentamisessa saadaan nopeus, varmuus ja laatu kohdilleen, toteaa alan kehitystä tiiviisti seuraavan Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo.

Lisätiedot Riser Portista:

Perttu Havulehto, Hankekehityspäällikkö, Uponor
perttu.havulehto@uponor.com, 020 129 2788

Kaisa Airas-Kojo, Tuoteryhmäpäällikkö, Uponor
kaisa.airas-kojo@uponor.com, 020 129 2670

Lisätiedot kustannusvertailusta:

Simo Mäkinen, Talotekniikan asiantuntija, Boost Brothers
simo.makinen@boostbrothers.fi, 040 579 1790

 

Kustannusvertailun infograafi