Uponorilla on tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin.

Uutiset

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa

SYKEn ja SVOSKn hankkeessa maaseudun vesihuollon kehittämisestä on valmistunut Vesihuoltotulkki-työkalu, jonka avulla haja-asutusalueella asuvat ja mökkiläiset voivat selvittää oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet,  jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.


Tästä linkistä pääset tutustumaan Vesihuolto-tulkkiin.