Uponor Q4/2017 ja koko vuoden 2017 tulos

Uponor Q4/2017 ja koko vuoden 2017 tulos

Uponorin vahva tuloskehitys jatkui huolimatta merkittävistä tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista

Uponor saavutti 1 170.4 miljoonan euron liikevaihdon, orgaanista kasvua 6,5 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 97,2 miljoona euroa, kasvua 7,2 %.

”Vuoden 2017 kehitys oli myönteistä koko konsernissa, kun liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikissa segmenteissämme. Samanaikaisesti olemme jatkaneet haasteellisen mutta myös palkitsevan tuotekehitysohjelmamme toteuttamista. Investointimme tulevaisuuden teknisiin ratkaisuihin saavuttivat jälleen kerran historiallisen korkean tason”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Hän kommentoi Phynin ja muiden segmenttien kehitystä näin:
”Runsaat puolitoista vuotta kestänyt yhteistyömme Belkinin kanssa on tuottanut tulosta: yhteisyrityksemme Phyn esitteli ensimmäisen tuotteensa Yhdysvaltain markkinoille tammikuussa 2018. Tämä ainutlaatuinen tuote, jonka myyntiä varten rakennettiin oma ammattilaiskanava, edustaa meille jälleen yhtä merkittävää edistysaskelta digitaalisten älyvesiteknologioiden markkinoilla.”

”Talotekniikka – Euroopan koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi ja liikevaihtokin kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Kehitys oli suotuisaa useissa maissa, esimerkiksi Espanjassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa, mutta joillakin meille tärkeillä markkinoilla, kuten Saksassa, emme saavuttaneet tavoitteitamme. Keskitymme kehittämään strategisesti tärkeitä, uusia hygieniaratkaisuja ja asennusvalmiiden tuotteiden teknologiaa, jotka tarjoavat houkuttelevaa lisäarvoa ammattilaissektorille.”

”Talotekniikka – Pohjois-Amerikka jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista. Rakennustyöt on saatu päätökseen Apple Valleyssä ja uusi henkilöstö on koulutettu. Myös investointi uuteen tehtaaseen Hutchinsonissa etenee suunnitellusti, sen on tarkoitus valmistua kesällä 2018. Nämä molemmat vaikuttivat kannattavuuteemme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja vaikuttavat myös vuoden 2018 alkupuoliskolla. Segmentin tuotteiden toimitukset sujuvat jälleen joustavasti, ja olemme palanneet tavarantoimituksissa takaisin tilaus- ja toimitusaikakäytäntöön.”

”Uponor Infran tulos parani reippaasti lähinnä Pohjois-Amerikan suhdannevetoisen kysynnän kasvun vaikutuksesta. Euroopan markkinat jatkuivat tasaisina tai kasvultaan vaatimattomina, ja vuoden 2017 tulos jäi näin epätyydyttäväksi.”

Koko vuoden tulos on saatavilla yhtiön sijoittajasivustolla.

Takaisin uutisiin