Haku Uponorin kansainväliseen harjoitteluohjelmaan alkaa

Uutiset

Hyvä kehitys kolmannella vuosineljänneksellä tasapainotti vaisua toista neljännestä

27.10.2017

Uponorin liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 11,8 prosenttia ja oli 317,5 (284,1) milj. euroa. Heinä–syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto 40,4 (29,0) milj. euroa, kasvua 38,9 %.

”Voin ilokseni todeta, että Talotekniikka – Pohjois-Amerikka on odotustemme mukaisesti toipunut toisen vuosineljänneksen lyhytaikaisesta tuotanto-ongelmasta, ja toimitukset asiakkaille sujuvat jälleen luotettavasti, joskin osa toimituksista on vielä vajaita. Tilanteen odotetaan paranevan edelleen, kun rauhallisempi talvisesonki alkaa ja uudet tuotantolinjat ja kaikki toiminnot saadaan täyspainoisesti käyntiin. Viime aikoina olemme tehneet useita kuukausiennätyksiä tuotannossa ja uskomme tahdin säilyvän, kun vuonna 2017 julkistetut kaksi tuotantolaajennusta otetaan käyttöön vuonna 2018”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Hän kommentoi muiden segmenttien kehitystä sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa näin:

”Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon kehitys oli positiivista useilla kansallisilla markkinoilla. Kannattavuuden kehitystä tukevat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä käynnistetyn muutosohjelman hyötyvaikutukset. Vahvempaa kasvua haettiin kaikilla maantieteellisillä alueilla suuntaamalla resursseja uudella tavalla ja parantamalla sitä kautta Uponorin tarjoamaa lisäarvoa strategisilla painopistealueillamme ja tärkeissä asiakassegmenteissämme.”

”Aikaisemmin tänä vuonna Uponor Infra ilmoitti myyntihintojen korotuksista, joiden tavoitteena oli korvata vuoden ensimmäisen puoliskon raaka-ainehintojen nousu. Hinnankorotukset onnistuivat hyvin. Segmentin liikevaihto kehittyi suotuisasti ja vertailukelpoinen tammi-syyskuun liikevoitto ylittää vertailukauden luvun.”

”Kun toinen ja kolmas vuosineljännes lasketaan yhteen ja tarkastellaan kehitystä yli yhden vuosineljänneksen tulosten, konsernin liikevaihto kasvoi hieman yli 7 % viime vuodesta. Tämä on samaa tasoa kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja vastaa hyvin Uponorin pitkän aikavälin tavoitteita.”

Koko vuoden tulos on saatavilla sivulla yhtiön verkkosivuilla.