Codice di condotta

Visio ja strategia

Parempia elinympäristöjä luomassa

Uponorin ydintavoite on luoda parempia elinympäristöjä yhdessä kumppaneiden kanssa. Kaikki ratkaisumme, oli sitten kyseessä talotekniikka tai yhdyskuntatekniikka, auttavat luomaan elinympäristöjä, joissa ihmisten on mukava elää ja työskennellä. Valitsemme kumppaneiksemme ammattitaitoisia toimijoita eri aloilta. Kumppanimme ovat tärkeässä roolissa, kun rakennamme kestävää tulevaisuutta. Läheinen työskentely muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa takaa meille uusimman tieto-taidon alalta ja tuo pitkän kokemuksemme avuksi kumppaniemme projekteihin.

Visio

Ratkaisumme rikastavat ihmisten elämää ympäri maailman.

Uponor pyrkii kaikin tavoin rikastamaan ihmisten elämää tarjoamalla laadukkaita ratkaisuja sisäilmaston, putkitekniikan, sekä yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Ratkaisumme nostavat asumisen tasoa, auttavat säästämään luonnonvaroja, sekä ovat energiatehokkaita ja turvallisia käyttää.

Alan johtavana toimijana Uponor pyrkii jatkamaan tuottavaa kasvua ja vahvistamaan ylivoimaista asemaansa maantieteellisillä avain alueilla.

Strategia

Vuodesta 2003 Uponorin strategia on keskittynyt kolmeen pääelementtiin: kasvuun, brandin kehittämiseen ja toiminnalliseen tehokkuuteen. Yritys on voimakkaasti keskittänyt kaikki toimintonsa näiden pääelementtien ympärille turvatakseen vankan pohjan kasvulle tulevaisuudessa.

Uponor brandi

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja täyttäminen on keskeinen osa Uponor brandia. Standardit ja tyylit muuttuvat ja niin tekevät myös ihmisten odotukset ja tarpeet. Me Uponorilla haluamme, että meihin luotetaan ja meitä pidetään kumppanina, jonka puoleen voi kääntyä silloin, kun tarvitaan tuotteita ja palveluita vastaamaan näitä tarpeita.

Uponor -Simply more